Freeski je lyžiarsky klub pre deti od 4 rokov. Pôvodnou myšlienkou založenia klubu bolo vytvoriť alternatívu k lyžiarskym klubom zameraným výlučne na pretekové jazdenie.

Hlavným zámerom klubu Freeski je vytvoriť u detí pozitívny vzťah k športu, sprostredkovať im radosť z lyžovania a pohybu a tým rozvíjať ich osobnosť tak po telesnej ako aj po duševnej stránke

Cieľom nášho tréningu je, aby si deti osvojili správnu techniku, ktorá im umožní spoznať a osvojiť si všetky formy  lyžovania , počnúc voľným jazdením na upravenej zjazdovke, cez carving, jazdenie v neupravenom teréne až po „ozajstný freeride“. Deti sa naučia tiež základné prvky freestyle jazdenia a jazdenie v bránach. V neskoršom veku sa môžu zamerať na jednu z týchto disciplín alebo sa na „ rekreačno- športovej“ úrovni venovať naďalej všetkým druhom lyžovania.

Odbornosť a kvalita tréningu je garantovaná tímom trénerov , absolventov FTVŠ UK, ktorí majú s trénovaním detí dlhoročné skúsenosti. Na naplnenie našich zámerov a cieľov sme pre deti v klube vytvorili tie najlepšie podmienky.

 

Kontakty

Braňo Orviský

0903 246 949

freeskisk@gmail.com

Bratislavský lyžiarsky klub Freeski 2016